dünya sözlük kararnameleri

sözlüğün iç işleyişi ve kalite standardizasyonu hususunda, istişare neticesinde belirlenecek kararları içeren düzenlemelerdir.

bu başlık altında açıklanan maddeler, yazarlar ve moderatörler açısından “kararın açıklandığı tarihten itibaren” uygulanmaya başlayacaktır.

bazı maddeler geriye dönük olarak sistem tarafından iyi niyetli olmak kaydıyla gerçekleştirilecektir.

maddelerden bazıları geliştirilerek dünya sözlük anayasası başlığına kural olarak eklenecektir.
devamını gör...
karar-1: 3 mayıs 2018 - 00:01 itibariyle nickaltı başlıklarına yazarın herhangi bir tanımı veya sözlükteki aksiyon niteliği refere edilmeden girilen subjektif içerikli tanımlar doğrudan silinecektir.

sebepler ve motivasyon: sözlüğe yeni gelen yazarların, mevcut yazarlar arasındaki nickaltı cancişliği nedeniyle kendilerini yalnız ve yabancı hissetmelerinin önüne geçmek; sözlüğün esas gayesi olan yazılanlar üzerinden interaktivite oluşturma fonksiyonunu yerine getirmek; nickaltı girerek tanım kotasını doldurma gayretinde olanlara prim vermemek; sözlükte kalite standardını aşağılara çeken nickaltı tanımların azalmasını sağlamak.

örnek: bir yazar başlığına ''çok güzel bir arabası olan yazar'', ''iyi yemek yapan yazar'', ''whatsapp mesajlarına bakması gereken yazar'' gibi sözlüğün geri kalanını ilgilendirmeyen veya sözlüğe değer katmayan ifadeler yazılamaz. yazarın sözlükte yazmış olduğu bir tanım üzerinden tebrik, destek veya eleştiri getirmek üzere nickaltı tanımı girilebilir. kişinin sözlükte edindiği sözlük yazarı rolü hakkında bilgilendirme tanımı girilebilir. açtığı başlıklara, değindiği konulara, oylama ve diyalog eğilimleri yorumlanabilir. böylece hem o kişi profili ve onun yazdıkları daha çok kişinin dikkatini çekecektir hem de argüman veya kontr-argüman oluşturma ve beyan etme kültürümüzün gelişmesine mütevazı bir katkı sağlanacaktır.
devamını gör...
karar-2: 7 mayıs 2018 - 00:01 itibariyle sözlüğümüzde kullanıcılar dünyalı yazar ve anonim yazar olmak üzere iki ayrı gruba dahil olacaktır. şimdilik ''taslak halinde uygulamaya konulan'' bu çalışmada herhangi bir ayrımcılık, kutuplaştırma, etiketleme gayesi güdülmemiştir. yazarların anonim mi dünyalı mı olduklarına dair ikonlar girdikleri tanımların altındaki kullanıcı adlarının yanında ve profil sayfalarında görülmektedir. gidişata göre, tanım altlarındaki ikonların kullanılması opsiyonel hale getirilebilir.

sebepler ve motivasyon: çaylaklık süresinin bazı mücbir nedenlerle kısa tutulmasından dolayı gerçekleşen çoklu hesap istismarını engellemek, yazarlarımızı fake veya troll hesapların art niyetli yaklaşımlarımdan ve çabalarından uzak tutmak, özel mesaj yoluyla sözlük ve sözlük yazarları hakkında asılsız iddia veya ithamlarda bulunanların tespitini kolaylaştırmak, provokatif amaçlı söylem veya hukuken sakıncalı içerik paylaşımlarını daha kolay süzmek, emek-vakit tasarrufu bakımından öne çıkan isimlerin sözlük üzerindeki etkinliğini daha değerli kılmak, moderasyon üyelerinin muhtemel uzlaşmazlık veya kural ihlallerinde kanaat kullanırken esas alacakları parametreleri belirgin kılmak.

uygulama: yazarlarımız sözlükte online olana kadar anonim-dünyalı geçişinin sağlanamadığını, uygulamanın online olunduğu anda aktif hale geldiğini bilmenizi isteriz. yani sözlüğe girdiğinizde ''ben de mi anonimim'', ''beni burada herkes tanır'', ''o kadar yıldır buradayım'', ''sözlükte şu kadar tanımım var halbuki'' bir tavır alınmaması gerektiğini ve duruma uygun değişikliğin yazar farkedildiği anda yapılacağını bilhassa hatırlatmak isteriz. anonim veya dünyalı farketmeksizin tüm yazarlar sözlük kurallarına tabii olmakla birlikte, aralarında imtiyaz veya muhafaza gibi üyeliklerinin vasfı bakımından herhangi bir fark gözetilmeyecektir. anonim bir yazarın dünyalı olarak değiştirilmesi işlem olarak monark'ın görev tanımı dahilinde bulunmakla birlikte, bu işlem doğrudan ilgili yazar veya moderasyon üyeleri veya dünyalı yazarlar aracılığıyla kendilerinin temasta olduğu kişilere dair referansı yetkiliye ulaştırmaları yoluyla gerçekleşecektir. burada bahsi geçen referans ifadesi yalnızca o kişinin reel bir kullanıcı olduğuna dairdir, kayırma veya torpil gibi anlaşılmamalıdır. ayrıca, sözlükte belli bir süreyi aktif ve çoğunlukla ceza almadan geçirmiş olan, belli bir oylama ve tanım sayısına ulaşmış olan kimseler de dünyalı grubuna dahil olacaklardır.

eleştiri: öncelikle ''dünyalı olanlar eski yazarlardır'', ''dünyalı olanlar iyi yazarlardır'', ''dünyalı yazarlar yönetime yakın yazarlardır'', ''dünyalı yazarlar ceza almayacak yazarlardır'' gibi algılar oluşmasın lütfen zira doğru değildir. aynı şekilde ''anonim olanlar fake ihtimali taşıyan yazarlardır'', ''anonim olanlar troll şüphelisi yazarlardır'', ''anonim olanlar mimlenmiş yazarlardır'', ''anonim olanlar acemi yazarlardır'' gibi düşünceler de isabetli değildir.

rica: uygulamanın radikal olduğunun farkındayız lakin birlikte bu sözlüğe şekil ve güç verdiğimiz zaman içinde sözlükte sırf iyi yazarları kaçırmak için yapılan çirkin trollüklerin, fake hesaplarla sözlüğün sinir uçlarını kaşıyıp yaratılan kaosların, özel mesajlar üzerinden örgütlenerek gerçeği yansıtmayan ithamlar ve küfürlerle her fikirden veya inançtan kimseleri hedef alan olayların, diğer sözlüklerden gruplar halinde üye olarak niteliği kasıtlı ve toplu olarak düşürme faaliyetlerinin bizlerde oluşturduğu yıkımı da göz ardı edemeyiz. sizlerden ricam, böylesine önemli bir değişikliği yapmaya kapı aralayan nedenleri anlamak için sözlüğe bir şans vermenizdir. uygulamanın sözlük yazarları üzerinde fonksiyon veya imaj olarak hiçbir menfi sonucu olmadığını görmenizi ve bilmenizi isterim. bu sözlük sizler için kurulan, sizlerin emeğiyle var olan bir platform iken sizlerin aleyhine herhangi bir aksiyonda bulunmayacağıma lütfen inanın.
devamını gör...
karar-3: 27 haziran 2019 - 12:00 itibariyle sözlüğümüzdeki emek-fayda dengesini gözetmek ve ortamın huzurunu öncelemek adına; kendisine özel mesajla yapılan ikazlara ve kural ihlalleri sonucu aldığı cezalara rağmen ''ısrarla'' aşırı formatsız içerikler üreten, aşağılayıcı ve provokatif dili terketmeyen, milli ve manevi değerlere hakaretamiz ifadeler kullanan, özelden veya alenen diğer yazarlara tehditvari söylemleri alışkanlık haline getiren, ağır argo ve küfür içeren tanımlar yazan, ırkçılık ve terör propagandası yapan, ahlaka mugayir müstehcen paylaşımlarda bulunan kullanıcıların hesapları ''hiçbir ekstra uyarı bildiriminde bulunmaksızın'' kalıcı olarak kapatılacak.

sebepler ve motivasyon: hiçbir interaktif sözlük yazar kaybetmek istemez, bilakis yerine göre taviz ve tolerans ile bünyesindeki kullanıcıların motivasyonunu stabil tutmayı amaçlar. fakat hatırlamak gerekir ki burası bir interaktif sözlük ve hiçbir kâr amacı gütmüyor, dolayısıyla geliri olmadığı gibi kimseye harcadığı emeğe binaen herhangi bir ödemede bulunmuyor. burada yazarak, oylayarak, iletişerek buranın sosyal bir etkileşim mecrası halinde kalmasına katkı sağlayan kullanıcılardan bir kısmı kendi meşguliyetlerinden ve vakitlerinden gönüllü biçimde tasarruf ederek sözlüğün iç dinamiklerinin işler halde kalması için ekstra çaba sarf ediyor. aktiflik sürelerine göre sıkça değişen sekiz moderatör, nispeten daha nadir değişen iki yönetici ve monark olmak üzere gerek istişare amacıyla kurulan whatsapp grubu üzerinden gerekse doğrudan müdahale gerektiğinden sözlük içerisinde kendi vicdanları ve adalet duyguları ölçüsünde gereğini yapmaya çalışıyorlar. fakat bu kimseleri adeta kendilerine hizmet etmeye mecbur zanneden bazı yazarlar kantarın topuzunu kaçırarak hem çirkin üslupla hem daimi şikayetle ve dolayısıyla art niyetle bu kıymetli eforu istismar ve suiistimal ediyorlar. sözlüğün sekizinci senesini geride bıraktığımız, ortam kültürünün az çok belirginleştiği herkesin malumudur. kuralları okumamak veya okuyup kendi zihniyetiyle yorumlamak kişilerin nasıl ki özgür tercihiyse, o kuralları sözlüğün ve toplumun hassasiyetleri doğrultusunda uygulamak da yönetimin tercihidir. kural ve kaide ihlallerinde diğer yazarlara yönelik yaklaşımı, diğer tanımlara yönelik pratikleri bilmeden öğrenmeden defalarca hatırlatılan sözlük işleyişine rağmen yetkilileri kasıtlı adaletsizlikle ağır biçimde itham ederek galeyan atmosferi oluşturma girişimleri yeterince huzursuzluk oluşturmuştur.

uygulama: daha önce farklı yetkililer ve yazarlar üzerinden kendisine hem özelden hem sözlükten gerekli ihtarlarda bulunulmuş, daha önce kural ihlali nedeniyle birden fazla ceza almış, buna rağmen aynı şekilde devam eden ve emektarları rencide edici ithamlarda bulunan kişiler tavırlarını düzenlemeleri için makul bir süre sabır ve tahammül gösterildikten sonra herhangi bir değişim gözlenmezse belirli zamanlarda gruplar halinde gömülecek. kararlar, ilgili süreçte yönetimde yer alan kişilerle yapılacak istişare sonucu çoğunluğun sağlanması halinde hayata geçirilecek. nihai gaye sözlüğün hak ettiği biçimde yoluna devamını ve daha fazla kişinin huzurunu temin olduğundan, yaptırımlar çerçevesinde anonim yazar veya dünyalı yazar farkı gözetilmeyecek.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar