dünyaitiraf.com

#özgürler 

6381.
okuldan yana sıkıntım yok çok şükür ama boyle başka isler de yapmak istiyorum.. misal şöyle bebek süsü falan yapılıyor ya öyle bir şey yapmak istiyorum ya da instagram modacilarindan olma niyetim yok tabi ama boyle kendimce uygun gördüğüm şekilde -bollukta ve uzunlukta- tunikler pancolar yapayım istiyorum.. özellikle yarasa kollu denilen pancolardan boyle salaş tuniklerden falan.. neyse.. boyle oyalancak bir şeyler istiyorum yani.. malum bos kalanı şeytan rahat bırakmıyor..
devamını gör...
6382.
morun kibrin rengi olduğunu okudum az önce. uykum olmasa göbeğimle gülerdim. dünya bu kadar subjektif işte. tanıdığım en alçakgönüllü insanlardan birinin rengi mor yahu. ben de hiç hazzetmem mesela mordan. ama en çok işlediğim günahtır kibir. neyse. bu sizi ilgilendirmez. dua alımına açığım tabi.
devamını gör...
6383.
mahalle baskısı en büyük psikolojik düşmanımızdır sözlük..ben bunu öğrendim bu hayatta...

kendi devrimimi başlatıp tüm kredi borçlarımı kapatıp faiz bataklığından kurtulma kararı aldım sözlük..

arabanın arkasına satılıktır yazısını yapıştırdım...

keşke hiç girmeseydik ama işte biz türkler (aslen arap olmama rağmen bunu söylememde sıkıntı yok) yaşayarak öğrenen bir milletiz..

ev sahibi olma hayalimi de çöpe attım artık...
devamını gör...
6386.
sözlüğe tanım girmeyeli o kadar zaman olmuş ki kendimi hafiften yabancı hissettim, burası aynı ama ben bayağı bir değişmişim demek ki * tanım yazmayı da mı unutmuşum ki ben
devamını gör...
6389.
hala eski halimle gel git yaşıyorum. kendim, kasıtlı ,bilerek ve isteyerek seçtim daha huzurlu, daha dinle barışık bi yaşam sürmeyi. ama zaman zaman eski iyimserin inanılmaz rahat halini özlediğim oluyor.. dans edebiliyordum, şarkı söyleyebilirdim, ellerim cebimde ıslık çalabilirdim.. kadın olmanın getirdiği bazı ağırlıklar başörtülü iken iki katına çıkıyor. her şey yasak halini alıyor ya işte bunu sevmiyorum. her şeyin bedeli var sanırım ve ben bu bedeli ödemekte sıkıntı çekiyorum.
devamını gör...
6390.
çok çalıştığım dersin bütüne kaldım.. o da yarin sabah.. ve ben çalışamıyorum.. çalışıp geçemediğim dersi çalışmadan geçmeye çalışıyorum resmen.. iste risk budur..
devamını gör...
6391.
bir ablam bana çok kırgın galiba. yüz vermiyor hiç. ben de çok kırılıyorum ama içime atacam yine ablamdır. döver de sever de diyecem.

yapma abla ben ne ettim sana? diyesim var ama yanlış anlaşılmaktan, ters tepmesinden de çekiniyorum.
devamını gör...
6392.
zoraki yazar ın nick altını kıskanıyorum. buraya gökselden kıskanıyorummmm şarkısı gelsin ama o da ben için zoraki yazar benzetmesi yaptığına göre gün gelir belki.. ben de.. umut yeni yazarın ekmeği ya. *
devamını gör...
6394.
nasıl bakılması gerektiği noktasında zamanında bediüzzaman said nursi hazretlerinin chp genel sekreterine yazdığı bu mektubu aşağıya alıyoruz. ilginçtir bu mektup risale-i nur külliyatının emirdağ lahikası'na da alınmıştır. dolayısıyla bu mektubun içeriğinin bu zamanımızada hitap eden noktaları var olduğunu düşünüyoruz. o zamandan bu zamana diye bakılabilir... sıkılmadan okumanız gerek.


chp genel sekreteri hilmi uran'a mektup

eski dahiliye vekili, şimdiki parti katib-i umumisi hilmi bey!
evvela: yirmi sene zarfında bir tek istida dahiliye vekili iken sana yazdım. fakat yirmi senelik kaidemi bozmadım, vermedim. istersen sana okuyacağım. hem eski dahiliye vekili, hem şimdi katib-i umumî sıfatlarıyla seninle konuşacağım. yirmi sene, hükûmetle konuşmayan, tek bir def'a yine hükûmet hesabına hükûmetin büyük bir rüknü ile konuşan adam, on saat kadar söylese azdır. onun için siz benimle konuşmayı bir-iki saat müsaade ediniz.
saniyen: şimdi partinin katib-i umumîsi itibariyle size bir hakikatı beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. hakikat da şudur:

senin katib-i umumî olduğun halk fırkasının millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. o da şudur:

bin seneden beri alem-i islâmiyeti kahramanlığı ile memnun eden ve vahdet-i islamiyeyi muhafaza eden ve alem-i beşeriyeti, küfr-ü mutlaktan ve dalaletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan türk milleti ve türkleşmiş olanların din kardeşleri, eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasına kur'an'a ve hakaik-ı îmana sahip çıkmazsanız ve sizler gibi ehl-i hamiyet eskide yanlış bir surette ve din zararına medeniyetin propagandası yerinde doğrudan doğruya hakaik-ı kur'aniye ve îmaniyeyi tervice çalışmazsanız, size kat'iyyen haber veriyorum ve kat'î hüccetlerle isbat ederim ki, alem-i islamın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret; ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan türk milletine bir adavet, ve şimdi alem-i islamı mahva çalışan küfr-ü mutlak altındaki anarşiliğe mağlûb olup alem-i islamın kal'ası ve şanlı ordusu olan bu türk milletinin parça parça olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet verecek.

evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet, kur'an kuvvetiyle dayanabilir. yoksa, küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i mutlakı ve ehl-i namusun servetini serserilere ibahe etmesini alet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak, ancak islâmiyet hakikatiyle mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini islâmiyette bulmuş bu millet dayanabilir. bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, herşeyden evvel bu mümteziç, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-ı kur'aniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u hareket yapmakla o cereyanı durdurur, inşaallah.

ikinci cereyan: alem-i islamdaki müstemlekatlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyet-i islamiyeyi dinsizlikle ittiham etmekle bozmak ve alem-i islamın, irtibatını manen kesmek ve uhuvvetlerini bu millete adavete çevirmek gibi bir planla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş. eğer bu cereyanın aklı başında olsa, bu dehşetli planı değiştirip hariçteki alem-i islamı okşadığı gibi; bu merkezdeki islâmiyet dinini okşasa, hem o da çok istifade eder, hem azîm fütühatını bir derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli beladan kurtulur.

eğer şimdi siz katib-i umumî olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar gibi, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usulleri muhafazaya çalışıp, üç-dört şahsın inkılap namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcud haseneleri ve inkılab iyiliklerini onlara verip ve mevcud dehşetli kusurları millete verilse, o vakit üç-dört adamın seyyiesi üç-dört milyon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve islam ordusu olan türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehitlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevî azab ve şerefsizlik olmakla beraber; o üç-dört inkılapçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücud bulan haseneleri o üç-dört adama verilse, o üç-dört milyon iyilikler, üç-dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehşetli kusurlara keffaret olamaz.

salisen: size karşı elbette çok cihetlerde dahilî ve haricî muarızlar var. ben, dünya ve siyasetin haline bakmadığım için bilemiyorum. fakat beni bu sene de çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım ki, size karşı bir muarız çıkmış. eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakaik-i imaniye namına çıksaydı, birden sizi mağlûb ederdi. çünkü bu milletin yüzde doksanı, bin senedenberi an'ane-i islamiye ile, ruh ve kalb ile bağlanmış. zahiren muhalif fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfürû etse de, kalben bağlanmaz.
emirdağ lahikası-ı, ss. 190-191.
devamını gör...
6395.
itirafımdır.
bugün hem temizlik takıntıma hem de köpek fobime aynı anda okkalı bi darbe indirdim. *

sokaktaki üstü böcekli olan bi köpeciği fena sevdim.. kendisi 29 yaşıma kadar dokunabildiğim ilk köpek oldu. *

ben korkularımın üzerine gittim diye nasıl sevinçli oradan uzaklaştım bilemiyorum.sonra bi baktım bizimki peşimde hopluyor zıplıyor. artık hangimiz daha çok sevindikse * sevmek sevinmeyi peşinden getiriyor ya.. sevelim sevilelim diye burada sözlerime son veriyorum * *
devamını gör...
6399.
çok sıkılıyorum.bütün gün evdeyim.belki bir ekmek almak için dışarı çıkıyorum. herkes 15 tatilde bir şekilde geziyor, tozuyor ve arkadalarıyla beraber. beni ise arayan soran yok. ben de gidemiyorum. evde iki bilgisayar var. bir ona giriyorum bir de buna.arada kat ettiğim mesafe 2,5 metre.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar