ebubekir sifil

belli bir zekaya sahip insanların yazılarını gayet iyi anladığı alim ve müteffekkir bir insan....
rıhle dergisiyle çok önemli bir boşluğu doldurdukalarına inanıyorum.
devamını gör...
milli gazete yazarı, alim. haklı olarak modernistlere ve modernizme takmışŸtır kafayı.

ellerinden öperiz.
devamını gör...
rıhle dergisi baş yazarıdır ayrıca. bir ara hayrettin karaman hoca ile atışmışlardı.
devamını gör...
islamã® kaynaklara vâkıf bir âlim olduğu kadar, özgün yaklaşımlarıyla düşünür olma vasfını da hak eden değerli hoca...
yaşar nuri öztürk'e acayip ayar vermiştir kendileri.
devamını gör...
yazıları anlaşılmayan, inadına geleneği ve ortaçağı savunan yazardır, akıllı insanlara hitap etmez..
devamını gör...
ebubekir sifil hoca, "gelenek" ve "ortaçağ" gibi islam'la akrabalığı olmayan kavramların kullanılmaması gerektiğini, bu tür kavramları islam'la ilişkilendirmenin bir arıza durumunun göstergesi olduğunun da altını çizer. kafası karışıkların takip etmesi gereken bir ilim adamıdır yani.
devamını gör...
kendisi sıkı bir şairdir aynı zamanda... mavera ekibindendir.
şiirinden bir örnek:
"viva la muerte -çiçeklerini kanla renkleyenler için-

alnını rüzgârlardan sakınmayan bir adam
kitapları ürperten bir dokunuşla
kitaplardan meydanlara akan düşü fark etti,
daha bir kavradı yeteneğini
okyanus öykülerinin vurgunu lepistes,
saçlarını tarayan dehşeti fark etmeden
bir çocuk
dağlara koştu yine uçurtmasıyla.
bir intihar vakasını görüntüler gibi akşam
aydınlatırken arka sokaklarını kentin
soğuk bir rüzgâr çarptı gökdelen camlarına,
karanlık ve çamurlu varoşlardan
sokak kedilerinden ve yağmur korosundan:
"biz biz idik, biz idik
meydanlarda söz idik..."
karanlıkta yalnızlıktan uğuldayan ağaçlar
bir de kıyısına yorgun yaslanan
deniz fark etti bunu
kentse paslı sesiyle yine homurduyordu."

şiirin tamamı için: http://www.ebubekirsifil.co...
devamını gör...
darulhikme ve rıhle dergisinde çok sağlam bir ekible türkiye müslümanları için en sağlam yolu gösteren alimimiz ellerinden öperiz...
devamını gör...
bilumum modernist ve selefi takıntılı kimselerin saçma sapan eleştirilerine konu edildiği görülen değerli fikir adamı ve âlim.
devamını gör...
asrımızın zihni temiz alim ve yazarlarındandır. yazılarında, ilahiyatçı yazarlarda görülen zorlama yorumlara asla rastlanmaz. o, öyle olduğu için söyler ve delilini delil olduğu için kullanır.
tam bir ehl-i sünnet aşığıdır. bu uğurda gayret sarfeder. ayrıca oldukça da mütevazıdır.

semerkand dergisinin de yayına başladığı yıldan beri (1999) has yazarlarındadır.

Allah ondan razı olsun.
devamını gör...
"islam ve modern çağ 1-2-3" üç kitap halinde gazete yazılarını yayınlamıştır. inkişaf dergisinde yazıyordu, bilmem hala yazar mı? katılmadığım görüşleri vardır ehl-i hadis olması sebebiyle. ama eleştiri üslubu ve hakikate olan bağlılığı saygı uyandırıcıdır, ilminden faydalanmalıdır.
devamını gör...
günümüzde kibrit-i ahmer kadar nadir bulunan "âmil âlim" sınıfındandır. bir yazısında ehl-i sünnetin mezheplerden bir mezhep olmayıp sahih din tasavvurunu temsil eden ana gövde, bid'at mezheplerinin o gövdeden ayrılan dallar olduğunu çok güzel izah etmiştir. hem çağını tanıyan ona tanıklık eden, hem de ilmi müktesebatıyla mütebahhir insan. modern dünyada müslümanca duruşu anlamak isteyenlerce takip edilmesi gereken alim.
devamını gör...
kafa karışıklığıma hiç beklemediğim anda önce milli gazete, daha sonra inkişaf ve rıhle dergileri ile merhem olan, ehli sünnet üzerine yapılan günümüzdeki gizli saldırıları görebilmiş ve bunun için eserler veren alim bir zat
devamını gör...
mustafa islamoğlu'nun gerekçeli meali hakkında uzun mu uzun bir eleştiri ile geliyor anlaşılan. ilk 60 ayet hakkındaki eleştirileri -yada bulduğu hataları- anlatışı sayfalar tutmuş.

http://www.muslumanturk.org...

bir mustafa islamoğlu takipçisi olarak bu zatı da takip etmem lazım. yanlışsa yanlış diyelim diye...

Allah herkes için hayırlısını versin...
devamını gör...
ehl i sünnet geleneğindeki batıl olana reddiye kavramını bizlere tekrar hatırlatmış olan alim. batınilik ve felsefeye karşı gazzali nin, mutezileye karşı ehl i sünnet kelamının reddiyesi ne anlama geliyor ise ebubekir hoca nın da modern din ve kur an anlayışına reddiyesi o anlama geliyor. üstelik reddiye gibi tabiatı gereği muhatabını incitici bir mesele de bile bunu büyük bir zerafetle yapıyor. sırf bu nedenden dolayı ellerinden öpülesi insan.
devamını gör...
milli gazete yazarlarından, halk arasında ilahiyatçı yazar olarak bilinen, aynı zamanda doktor olan ağabeyimiz.
devamını gör...
dr.ebubekir sifil hocaefendi türkiyenin en ciddi ehl-i sünnet alimlerinin başında geliyor...medereseli,tekkeli,ilahiyatçı,cemaatçı tüm ehl-i sünneti kapsayan kucak açan bir alim...bir sürü fraksiyona ait gazete ve mecmuada yazıyor...ehl-i sünnet ilkeleri konusunda tavizsiz....vahhabi,şii,reformist ve mezhepsizlere verdiği ilmi cevaplar hayranlık uyandırıcı....sünneti korumaya çalışan bir adam...her şeyin birbirine girdiği,dünya resminin flulaştığı zamanımızda fener gibi doğru yolu gösteren bir ilim kaynağı....
devamını gör...
dr. ebubekir sifilin yeterince tanınmaması islam aleminin düştüğü durum açısından çarpıcı ve düşündürücüdür..ehl-i sünnet itikadında orta yolun bu zatınki olduğu düşünülmektedir.
devamını gör...
birçok konuda güzel düşüncelere sahib olup bunları yazdığı gibi, bazı konularda düşünceleri ve kalemi kendisine ihanet etmiştir.kaynaklara vâkıf olmakla birlikte, rivâyeti atmaya kıyamaması bir zaaf olarak nitelendirilebilir.her şeye rağmen, bir âlimdir, sevilir ve hürmet edilir, bilgilerinden istifade edilir ama hatası varsa, o da insandır.
devamını gör...
daha önceden yeri belli olduğu halde enkara ilahiyat hocaları tarafından konferansına sansür getirilen alim zat...ona kapalı tutulan salonda ise yaşar nuri'nin aynı saatte konferans vereceği duyumu ise çok daha ilginç.

http://www.haberkultur.com/
devamını gör...
ebubekir sifil hocafendi nin konferansını iptal edince bu toprakları 1000 yıldır tenvir eden,islamın yegane hak yorumu ehl-i sünnetin sesi kısılır mı sanıyorlar....aldanıyorlar !
devamını gör...
kendi dinlerine oryantalist bakış açısıyla yaklaşan ilahiyatçıların korktuğu âlim. aman hadisleri ayıklayalım diye, aman tarihselciliği pazarlayalım diye, aman modern insanın şartlanmalarına uymayan hükümleri eğip bükelim diye yırtınan reformcu gayretkeşler tabii ki onunla yüzleşmeye cesaret edemeyeceklerdi.
geçenlerde verdiği bir konferansta hoca şunları anlatmıştı; meşhur bir oryantalist, ilahiyatçıların daveti üzerine türkiye'ye geliyor ve bizimkilere şunları söylüyor: biz incili hermenötik yöntemlerle yorumladık ve tanrının bizden ne istediğini bu yolla daha sağlıklı bir şekilde anladık, siz de aynı şeyi yapın. hoca bu olayı anlattıktan sonra dedi ki: onların bunu yapmasından daha tabii ne olabilir, çünkü onlar da biliyorlar ki orada yazanlar beşer sözü. ancak bizim kitabımız kelam-ı ilahi, biz aynı şeyi nasıl yapabiliriz.
ama anlaşılan bazı ilahiyatçılarımız tefsir usulünü bir kenara bırakıp oryantalistlerin nasihatlarını kulaklarına küpe yapmışlar.
devamını gör...
kendisini yetiştirmiş bir insandır. eksik ve hatalı olduğunu düşündüğüm bakış açısı vardır. ama bu onun bilgisinin derinliğini inkar etmemi gerektirmeyecektir. modern islami hareketin öncü isimlerine (buradaki modernlik ebubekir sifil in anladığı anlamda bir modernlik değildir) antipatisi vardır. islam adına dile getirilen her yeni düşünce ve ictihadı modernizmin ve çağdaş istikbarın bir ürünü/ bir yönlendirmesi olarak görmesi hatadır. zira modernizme karşı/ çağdaş istikbara karşı en güçlü söylemi ve mücadeleyi ortaya koyanlar da ebubekir sifil in kaleminde ve düşüncesinde sırf "farklı düşünce ve ictihatları" olduğu için "modernist/ batıcı islam düşüncesi mensubu" olarak güme gidebiliyor. yetişmiş müslüman zihinleri değerlerimiz olarak görmeliyiz halbuki.
son cümlemle beraber ebubekir sifil i de bu ümmetin içerisinden çıkmış bir değer olarak görmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. temel bakış açısına (gelenekçi/ nakilci) ve müslüman lider ve alimlere karşı tavrına eleştirel yaklaşıyorum. ama bilgisini ve çabasını takdir ediyorum.
siyasal bakış açısının da (eksikliğiyle beraber) olgun ve güçlü olduğunu düşünüyorum. belki fazla gelenekçi ve nakilci bir düşünce yapısına sahip olmasında da modernizme duyduğu öfke vardır. yahut modernizme öfkeli olmasında bir diğerinin rolü vardır bilmiyorum. ama modernizme ve modernizmin hayatımıza etkilerine dair haklı olarak, katı-tavizsiz olduğunu müşahade etmekteyim.
takdir ettiğim bir diğer husus da; eleştiri ve polemiklerini ilmi açıdan yapmasıdır. eleştiri denilince "kafaya taktığını her türlü ahlaksızlığı göze alarak bitirmeye çalışmak" şeklinde bir anlayışa sahip olan aksesuarlı (takke, cübbe, sarık gibi aksesuar sahibi) hocaların bulunduğu ülkede eleştiriyi adabınca ve usulünce yapıyor olmasını takdir ediyorum. kendisini devamlı olmasa da zaman zaman takip de ederim.
rabbim ilmini artırsın, istikamet versin, hak yolundan ayırmasın.
devamını gör...
görüşlerinden ve yazılarından her kesimin yararlandığı ilahiyatçı. eleştiri kültürü hakaret seviyesine ulaşmayan insan.

ama benim anlamadığım tamam ehl-i sünnet olmayanlar hatalı ve lain de ehl-i tasavvuf hiç mi hata eylemez. eleştiriyi güzel biliyor da özeleştiri kültürü pek gelişmemiştir kendisinde. "evet şu şu konularda tasavvufçular aşırı kaçmışlardır" diyememiştir.
bu konuda yazıları varsa -ki ben görmedim daha bağlanacağım kendisine.
devamını gör...
ilahiyatta okumamakla beraber.lisans sonrası eğitimi ilahiyatta devam ettirmiş yazar sanırım şu an doktorasını bitirdi. daha çok modern dönem eleştirileriyle ve özellikle de yaşar nuriye dair yazdığı reddiyeyle gündeme geldi. yaşar nuri kesmediği için dahabir sonra fazlurrahmanı eleştiren iki cilt bir kitap yazdı. eleştirileri insaflı olmakla beraber tehlikelidir de yani fazlurrahmandan bir faragraf alıp eleştirme yapılamaz. metin bağlamı önemlidir. samimi bir insan olmaklar beraber yine modern bir silahla kendini vurmamız gerekirse bağnazdır. hakikatin farklı tezahürlerine kendini kapatmış tiplerdendir. genelde eleştiri yapar yani dücane gibi bir adamdır. modernizmi eleştirmek bütün islamcılar tarafından bir moda olunca artık onun şöhreti de eski değerini kaybetti.
devamını gör...
alimdir, alimdir, alimdir, alimdir.

önüne gelen arapça iki satır ibareyi okuyamayan ilahiyatçılar gibi değildir...

ömer nasuhi bilmen gibi islam'ın hakikat binasından bir tuğla bile düşürülmesine izin vermediği için bazılarınca bağnaz diye vasıflanmıştır.

olsun. mükafatını verecek olan cenab-ı mevla'dır..

Allah ondan razı olsun.
devamını gör...
fenerbahçe spor kulübünün çivisi çıkmış krampondan sorumlu malzemecisidir.
devamını gör...
--- alıntı ---
dr. ebubekir sifil


25.12.1960 tarihinde kars'ın sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. ilk ve ortaokulu sarıkamış'ta, lise'yi kars imam-hatip lisesi'nde okudu. 1978 yılında erzurum atatürk üniversitesi kâzım karabekir eğitim enstitüsü'ne (şimdiki adıyla eğitim fakültesi) girdi.

1980 yılında bu okuldan ayrıldı ve aynı yıl ankara gazi üniversitesi basın yayın yüksekokulu'na (şimdiki adıyla iletişim fakültesi) girdi. 1984-85 öğretim yılında bu okulun gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümü'nden mezun oldu.

1986 yılına kadar serbest çalıştı. bu arada kısa bir süre bir özel şirkette arapça mütercimlik yaptı.

aralık-1986 – nisan-1987 tarihlerini kapsayan askerlik döneminin ardından bir süre yine serbest çalıştıktan sonra 1989 yılından 1993 yılı sonuna kadar türkiye diyanet vakfı'nda yayın editörlüğü yaptı.

1993-1996 arası yüzüncü yıl üniversitesi ilahiyat fakültesi'nde (van) ve 1998-1999 arası osmangazi üniversitesi ilahiyat fakültesi'nde (eskişehir) araştırma görevlisi olarak çalıştı; her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

hadis bilim dalı'nda (konya selçuk üniversitesi ilahiyat fakültesi'nde) yaptığı yüksek lisansını 1996, doktorasını 2006 yılında bitirdi.

1999-2000 arası yeni mesaj gazetesinde günlük yazılar yazdı. 2000 yılından beri günlük yazılarını millî gazete'de devam ettirmektedir.

evli ve 3 çocuk babasıdır. arapça ve ingilizce bilmektedir.

ilmî ve edebî çalışmaları

– 1989 yılından itibaren girişim, kitap dergisi, ilim ve sanat, bilgi ve hikmet, islamî araştırmalar, islami edebiyat, beyan, altınoluk, semerkand, irşad, inkişaf gibi dergilerde yazıları yayımlandı. halen semerkand ve inkişaf dergilerinde düzenli olarak yazmaktadır.

– modern islam düşüncesinin tenkidi adıyla başlattığı bir seri çalışmanın ilk ürünü (prof. dr. yaşar nuri öztürk'ün görüşlerinin ele alındığı cilt) mayıs 1997 tarihinde (4. baskı nisan 1999), fazlur rahman'ın görüşlerinin ele alındığı cildin 1. kısmı ocak 1998 tarihinde (2. baskı ocak 1999) ve 2. kısmı aralık 1999 tarihinde kayıhan yayınevi tarafından neşredildi. (bu dizinin ilerleyen ciltlerinde prof. dr. süleyman ateş, prof. dr. hüseyin atay, prof. dr. m. hayri kirbaşoğlu gibi ilim adamlarının görüş ve yaklaşımları işlenecektir.)

– yukarıda adı zikredilen dergilerde yayımlanmış bulunan yazılarının bir kısmı ile neşredilmemiş bazı makaleleri çağdas dünyada islamî duruş adlı kitapta (rıhle yayınları-1999) bir araya getirildi.

– modern fetvalar çağdaş hurafeler adıyla prof. dr. yaşar nuri öztürk'ün görüşlerinin eleştirisine tahsis ettiği bir seri çalışmanın ilk ürünü alperen yayınları arasında (aralık-2001) yayımlandı.

– arapça'dan yaptığı bir çeviri risale yayınları arasında ihtilaftan rahmete adıyla 1989 yılında neşredildi. 1997 yılında bu çalışmanın ikinci baskısı (mezhep meselesi ve fıkhî ihtilaflar adıyla) yapıldı.

– 2001 yılından itibaren milli gazete'de yazdığı yazılar islam ve modern çağ adlı seride bir araya getirildi (kayıhan yayınları-2004).

– arapça'dan çevirdiği makâlâtu'l-kevserî adli eserin baskı hazırlıkları sürmektedir. bu eser, zâhid el-kevserî'nin bütün eserlerinin çevirisini hedefleyen "kevserî külliyatı" projesinin ilk eseri olarak basılacak, bunu projenin diğer eserlerinin çevirisi izleyecektir.

– türkiye diyanet vakfı tarafından neşredilmekte olan islam ansiklopedisi'ne madde telif etmektedir. telif ettiği maddeler (ki şu anda 15'i geçmiş bulunmaktadır), adı geçen ansiklopedinin xiv. cildinden itibaren neşredilmeye başlamıştır.

– 1980 yılından 1993 yılına kadar yazdığı şiirler mavera, dergâh, yedi iklim, ٍislâmî edebiyat, kayıtlar, güneysu dergilerinde yayımlandı.
--- alıntı ---


evet kendi sitesinde böyle anlatılıyor kıymetli hocamız.

bence bu ülkede ehli sünneti gündeme taşıyan ve bu toprakların müslümanına siz sahabenin yolunu izleyen bir toplumdunuz titreyin ve kendinize dönün diyen bir alimdir ebubekir hoca.

yaptığı ehli sünnet tespitine baktığımızda necip fazılın bahsettiği fikir çilesinin hocamızın hayatında ne safhalara ulaştığını az çok kestirebilirsiniz.

"biz ehli sünnet vel cemaat deriz. diğer bidat sahibi dediklerimizde sünneti inkar etmez ancak yanına cemaati sahabeyi yani ilk neslin anlayışını koymadıkları için kuran ve sünnet anlayışları çarpık olmuştur."


http://www.darulhikme.org.tr
devamını gör...
tvnetteki ilmihal programında muhteşem tespitleriyle darulhikme rıhle gibi oluşumları kazanılmasında önemli hizmetleri olan ehli sünnet vel cemaatin en büyük savunucularından Allah başımızdan eksik etmesin...
devamını gör...


--- alıntı ---

kadınlar sadece kadınlık cazibesi ile erkekler üzerinde nüfuz sahibi olabilirler.diğer bütün maddi ve manevi kuvvetleri ve kabiliyetleri itibariyle ise, genel olarak, erkeklerden geridirler.
--- alıntı ---

(bkz: rıhle-sayı 12)

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar