elektrokonvülsif tedavi

kısaca akt. ilk defa 1938 yılında italya' da ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağır depresyonlarda uygulanmıştır. elektriksel uyarılarla konvülsiyon oluşturmaya dayanır.

intihar riski yüksek, ilaç kullanmayı engelleyen hastalığı bulunan, ileri derece anoreksiya nevroza bulunanlarda endikedir.
devamını gör...
modern psikiyatri alanında kullanılan en eski biyolojik tedavi yöntemlerinden biridir. beyin dokusunun elektrik akımıyla uyarılmasıyla jeneralize konvülsiyonlar oluşturulması temeline dayalı, psikiyatrideki ilk biyolojik sağaltım yöntemlerinden biri olarak 1938'den bu yana ruhsal hastalıkların sağaltımında etkin bir yöntem olarak uygulanmaktadır. psikofarmakolojinin gelişiminden önce 1930'ların sonunda klinik kullanıma girmiştir.

elektrokonvülsif tedavinin ilk uygulamasından 43 yıl sonra ilk antidepresan ilaç olan imipramin bulunmuş bunu diğer antidepresan ilaçlar izlemiş ancak ekt ağır depresyonun tedavisinde en hızlı, en etkin ve güvenilir tedavi yöntemi olma özelliğini korumuştur. psikiyatri alanındaki gelişmelere paralel olarak önemi zaman içinde farklı biçimlerde değerlendirilmiş ve halen de tartışılmaktadır. 1970 lerde çekilmiş guguk kuşu one flew over the cuckoo s nest gibi filmlerde ekt yöntemi eleştirilmiş ve olumsuz duygulara yol açmıştır. *


devamını gör...
farmakolojik tedaviye cevap vermeyen ağır depresyonların dışında mani afektif bozukluklarla seyreden şizofreni katatoni nöroleptik malign sendromu (nms) gibi bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili olduğu saptanmıştır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar