elektron bulutu

quantum fiziğŸinden güç alarak daha da gelişŸtirilen model.

elektronların, atom çekirdeğŸinin etrafında birbirlerine çarpmadan dönmesiyle oluşŸur.

s-p-d-f- dizilimlerine benzer nitelik taşŸır.

aslında orbital teorisi ile benzerlik gösterse de hız ve dalga boyu açısından temel farklılıklar içerir.

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar