emevi dini

#din 

bilgilendirme: bu başlık ukde olarak bırakılmış
ukdeyi veren: radical yet rational -
ukdecinin yorumları: (boş başlık)

***

Allah'ıın dinine en büyük darbeyi vuran, kendi uydurduklarını din edinen emevi saltanatının anlayışı. bugün islam diye uyulan çoğu şey.
devamını gör...
islamı saltanata kılıf etmeye çalışan topluluğun daha doğrusu zorba çetesinin inandığı sözde din. ama bir kaç beden büyük geldi islam'ın ahlak ve erdem değerleri kendilerine. uydurabilmek için sözde din adamlarına sözde fetvalar çıkarttılar.
devamını gör...
islamın şekilselleştirildiği, sadece şekli ibadetlerin ön plana çıkarıldığı, erdem ve ahlak gibi değerlerin arka plana atıldığı, saltanatın ön plana çıktığı, uydurma fetva ve peygamberimiz söylemediği halde söyledi diye hadis uydurarak kendi koltuklarını sağlama alan bir ruhban sınıfının oluşturulduğu, temel amacı islamı yeryüzünden silmek olan şeytan oyunudur.
devamını gör...
elimizdeki fıkıhdır.

kur an' daki iktisad yasalarının nesh edilmesidir.

bir keferenin kur an' ı açarak " bundan bir sistem çıkmaz " demesinde dinden geçinen tüm hocaların suçu var. yatacak yeriniz yok, sayın hocalar!
devamını gör...
gereksiz ve içi boş bir kavramsallaştırmadan birisi daha.
öncelikle emevi dini kavramının bilimsel bir karşılığı yok.
kaldı ki emevi hanedanının din algısı her yönüyle sabit ve tek tip değil.
emevilerin iktidarda bulunduğu süreçte hem iktidara eklemlenmiş hem de muhalif kalmış çok farklı dini yorumlar ve ekoller oluşmuştur.
tarihi bağlam içerisinde hepsi ayrı ayrı analiz edilir.
saltanat ve baskı meselesine gelirsek, uygarlık tarihinde çok sayıda iktidar din kavramını siyasi amaçlarla manipüle etmekten çekinmemiştir.
bu emevilere mahsus bir durum değil.
ancak emevi dini söyleminin gerçekçi bir zemine oturabilmesi için emevi hanedanının dört başı mamur bir dini ekol ortaya koyması lazım.
emevilerin din-iktidar ilişkisini ve dini alana yönelik politikalarını ele almak başka saçma sapan kavramlar uydurma başkadır.
devamını gör...
böyle ifadelerle tarihte geniş bir müslüman kitleyi sapkın ya da islamdışı ilan etmek söz konusu. bunun vebali olabilir. emeviler dönemi din anlayışı gibi ifadeler daha uygun olabilir.
devamını gör...
dört başı mamur, uydurma hadislerle ve hurafelerle bezenmiş bir din ortaya koymuşlardır. peygamberimiz zamanındaki zalimlerden tek farkları kız çocuklarını diri diri toprağa gömmemeleridir. ama o dönemdeki mekke çetesinin kalan tüm uygulamalarını islam toplumlarına sokmuşlardır. kölelik; mevcut işçi işveren ilişkisi ile devam etmektedir. fakirler garipler aslında hakir görülmekte yapılan cüzi yardımlar ise binbir reklamla yapılmaktadır. ibadetler manevi boyuttan çekilerek şekli boyuta indirgenmiştir. kuranı sadece alimler anlar diyerek ruhban sınıfı oluşturulmuştur. şeytanın, Allah'ın yolu üzerine koymaya çalıştığı büyük engellerden birisidir emevi dini. ama siz şeytanın namazda dübürünüze üflediğini ve namazınızı bozmaya çalıştığını düşünebilirsiniz. namazda osurmayarak ahiretinizi kurtardığınızı düşünebilir ve kendinize cennetten yer ayırabilirsiniz. serbest.
devamını gör...
sanırsın, Allah'ın şeriatı'nı ikame etmek için gece gündüz çalışıyor ve laik bir sistemde yaşıyorum diye her gece uykusunu hiç ediyor da eksiğiyle gediğiyle şeriat'ı uygulamaya çalışan ümeyyeoğulları'na laf edebilecek yüzü var. geç baboş bu ayakları.

emeviler dört dörtlük değildi elbet ama şu es geçilmesin: emeviler'in tarihi abbasiler'in resmi mezhebi olan mutezile tarafından yazıldı. yine aynı mutezile, ahmed bin hanbel'e (r.h.) "kur'an mahluk değildir, Allah kelamıdır" dediği için zulmetti. bu söylem de neo-mutezile tarafından hortlatıldı. yine öncekiler, mantığı nass'tan saysalar bile şeriat kavgasındalardı. şimdikiler seküler kafayla "emevi dini" diye ortalıkta cirit atıyor. Allah akıl fikir versin.
devamını gör...
sünni islama saldırmak için uydurulmuş bir kavram.

şia ve aleviler çok kullanır. az irdeleyin kuran'ı emeviler yazdı derler.
devamını gör...
peygamberimize; kendi çıkarları ve düzenlerinin devam etmesi adına söylemediği sözleri söyledi diyerek iftira atan oluşum.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar