john berger

"erkekler kadınlara karşı belli bir tutum edinmeden önce onları gözlerler.
bu yüzden bir kadının bir erkeğe görünüşü, kendisine nasıl davranılacağını da belirler. (…) erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler. erkekler kadınları seyrederler. kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler"
john berger

analize gel.