açık mektup

[yazb.] Kişi ya da kurumlarla ilgili önemli bir sorunu kamuoyuna duyurmak amacıyla yazıldığı kimseye gönderilmeyip basın yoluyla açıklanan mektup.

(Alm. offener Brief; Fr. lettre ouverte, f; İng. open letter) *