hatemü'l evliya

hatem-ül evliya tasavvufi bir kavram olup, evliyaların keşif yolu ile haber verdiği, ahir zamanda gelecek olan en son ve en büyük evliya demektir.bu meseleler dinin herkes tarafından kabul edilmesi zaruri olan muhkem meseleleri değildir. bu mesele içtihada ve yoruma açık bir mesele olduğu için, kimse "falanca son evliyadır, kim onu kabul etmez ise günaha ya da dalalete girer." diyemez. ancak ehli sünnet alimlerin bir kısmı mehdi-i azamın hatemül evliya olacağını söyler.
muhyiddin ibni arabi de önemli bir tasavvuf alimidir ve vahdeti vücud halinde bulunduğu için kendisi asırlar sonra onu okuyacaklara bir not bırakmıştır:'' bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın; zarar görür.
lütfen asırlar önce dine hizmet eden alimleri biraz daha dikkatli okuyalım zira Allahın ahdi var '' kim benim velî kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim.''
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.