asr suresi

103-el-asr

asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. inşirâh sûresinden sonra mekke'de inmiştir. 3 (üç) âyettir. sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.

rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.

1. asra yemin ederim ki

2. insan gerçekten ziyan içindedir.

3. bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.