popülizm

popülizm, toplumdaki elit bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu elit tabakanın etkisinden çıkarılıp halkın yararına ve toplum olarak gelişmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen siyasî bir felsefe veya söylem biçimidir. dolayısıyla popülist bir kişi konuşmalarını sokaktaki adaın ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik olarak hazırlayan kişidir.

kitleyi memnun etmek adına yine aynı kitlenin çıkarları ile çelişecek eylemlerde bulunmak anlamında kullanılıyor. özünde kendi menfaati için, çoğunluğun çıkarı için bütün grubun çıkarını hiçe saymaktır..

politik dalkavukluk.. nabza göre şerbet vermek.. metropol burjuvası ile işçi sınıfının çıkarlarının kesiştiği noktadaki iktidar seçeneğidir. bu iktidar seçeneğinde metropol burjuvası doğrudan iktidarın içinde değil, iktidarın çeşilendirildiği kollarda bir unsur olarak yer alır.

popülarizm ile yani halkçılıkla karıştırılan olgu..
demokrasinin en kötü tarafı da denilebilir..devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.