kûtü l-kulûb

islami külliyatın en esaslı eserlerinden biridir. haris el muhasibi'nin er-riaye-nefs muhasebesinin temelleri ve hucviri'nin keşfu-l mahcub-hakikat bilgisi ile birlikte büyük islam alimi imam-ı gazali'yi etkileyen en önemli 3 eserden biridir. vird, murakabe, mükaşefe, zühd, tevekkül gibi ekseriya tasavvufi terimlerin derinlemesine incelendiği lakin fıkıh ve akaid alanlarında da esaslı nakli/akli görüşler sunulduğu devasa bir ilim deryasıdır.

günümüzde sahte müntesipleri tarafından zihinlerde manipüle edilen tarikat ve tarikata has kavramların, malum eserde ehli sünnet terbiyesiyle ele alındığından mülhem; bilhassa okunup hakiki burhan elde edilmesi gerekir. aksi takdirde ham bilgi ve dedikodudan ibaret algısıyla yürür müslüman; bu da yakışık alan bir tavır değildir. tasavvufi öğretinin ne derece öğretici ve arındırıcı bir usul olduğunu ebu talib el mekki'nin bu eserinden öğrenen kişiler, muhakkak ki önyargılarını kırıp hakikate püripak ve şeffaf bir adeseden bakabileceklerdir. bu minvalde okunması, okutulması ve anlaşılması elzemdir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.