asr suresi

imam şafii hazretleri, "insanlar, asr suresi'nin manasından gafildirler. kur'an namına yalnız bu sure nazil olsaydı, bize yeterdi; insanlar yalnız bu sureyi düşünmüş olsalar ve bu sureyi idrak edebilselerdi onlara kafi gelirdi." demiştir.