atatürkçülük

12 eylül sonrası dönemde pompalanan bir kemalizm çeşidi. radikal solcusundan islamcısına, liberaline kadar, kemalizm şemsiyesi altına girmeyecek eğilimler atatürkçülükte birleşir olmuş, "ne olursan ol önce atatürkçü ol" düsturu kabul görmüştür. kemalizmden farkı (güya) ideolojiler üstü ve siyaset üstü olmasıdır.