ahmed avni konuk

kitabevi yayınları tarafından 13 cilt halinde basılan mesnevi şerhi muhteşemdir. ilk cildini henüz bitirebildim ve fakat mest oldum. bu şerhle birlikte piyasadaki tüm mesnevi tercümeleri benim için anlamsızlaşmıştır. üstad aynı zamanda fihi ma fih ve füsus'u da şerhettiği için mesnevi şerhinde bunu pekâla belli ederek müthiş birikimini benzersiz mesnevi beyitlerini şerhederken göstermiştir. mekânı cennet olsun.

savaş barkçin, hazret hakkında "görünmeyen umman, ahmed avni konuk" başlıklı eserini tamamlamış ve klasik yayınları da bu eseri basmıştır ağustos 2009 itibariyle. hayırlı olsun, hayırlar olsun.