osmanlı kadını vs cumhuriyet kızı

osmanlı kadını cinci hocalara gider, türbelerden yatırlardan, okunmuş sulardan, ağaçlara çaput bağlayıp dilek tutmaktan medet umar.
cumhuriyet kızıysa osmanlı kadınına burun kıvırırken burçlara, astrolojiye, falcılara, tarotçulara inanıp hayatını bunlara göre tanzim eder ve aynı zamanda modernlik taslar.