iclal

12. (Tematik)
kendisi hakk?nda yazd???m #4196636">#4196636 no lu tan?ma hayli içerlemi? üstad...

oysa meselenin kendisiyle direkt olarak bir ilgisi yok...

üstad said nursi nin eski?ehirde subay ve askerlere â??bu tayyâreler, bir gün ?slâmiyete büyük hizmet edecekler. farz namazlar?n?z? k?lsan?z, k?lamad???n?z zaman kazâ etseniz, asker oldu?unuz için her bir saatiniz on saat ibâdet, husã»san hava askeri olanlar?n bir saati, otuz saat ibâdet sevab?n? kazand?r?r. yeter ki kalbinde ã®man nã»ru bulunsun ve ã®mân?n lâz?m? olan namaz? ã®fâ etsinâ? cümlesini said nursi gibi bir alime uygun bulmad???m ve bir k?s?m zevat?n bu ve buna benzer bo? ve gereksiz sözleri özellikle said nursi ye atfederek islam?n, kuran?n ve peygamber (sav) in öngördü?ü islam?n d???nda bir islam alg?s? olu?turmak istemelerineydi benim tepkim...

sanki said nursi baz? özel durumlar! * söz konusu ise farz namaz?n? vaktinde k?lmaktansa kazaya b?rakmaya cevaz veriyormu? gibi peygamber (sav) in ö?retti?inin d???nda bir islam alg?s? ö?retmelerineydi tepkim...

çünkü bu zihniyet böyledir...

askeriyeye, polise, yarg?ya, üniversiteye s?zacaksan yeri geldi?i zaman baz? farzlar? uygulamayabilirsin derler...
hedeflerimiz do?rultusunda ilerlerken yeri geldi?i zaman Allah?n haramlar?n? çi?neyebilirsin derler...

üniversitelere, okullara ya da benzer yerlere giren k?z çocuklar?na ba?lar?n? açmalar? gerekti?ini söyleyen fethullah gülen hocaefendi de?il miydi?

peki islam da bir kad?n?n ba??n? açabilmesinin ?artlar? var m?d?r?
e?itim böyle bir ?art olabilir mi?
kuran , peygamber (sav), mezhep imamlar?, hadis imamlar? böyle bir cevaz vermi?ler midir?

askeri okulda dikkat çekmemek için farz namaz? k?lmamak buna benzer bir kuran kar??t?, peygamber (sav) kar??t? hareket de?il midir?

said nursi gerçekten bir üstad ise -ki bence gerçekten bir islam alimi ve üstad?- böyle, kuran ile peygamber (sav) ile çeli?ebilecek bir söz söyleyebilir mi?

bence söyleyemez...

ama birileri onu delillendirerek said nursinin a?z?ndan böyle bir sözü bizlere aktarabilir...

ne için?

san?r?m, cemaatin ç?karlar?! ve hedefleri! için...

kusura bakmay?n, ama gerçek bu...

yeri geldi?i zaman ba??n?z?da aç?yorsunuz, namazda k?lm?yorsunuz...
bunu en iyi siz biliyorsunuz...
ama hala cevap verme cüretinde de bulunabiliyorsunuz...

Allah in?allah sizi ?slah ederde, siz de kurtulursunuz...
biz de...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.