iclal

13. (Tematik)
#4196636">#4196636 no lu tan?m?m dolay?s?yla kendisinden özür diledi?im üstad...
?ahs?na fazlas?yla kabal?k etti?imi kabul ediyorum...
san?r?m sanal olman?n ba??bo?lu?undan oldu bu durum...

delillerine de bakt?m...

demek ki said nursi yi yanl?? tan?m???m...

ya da said nursi nin eski?ehirde subay ve askerlere â??bu tayyâreler, bir gün ?slâmiyete büyük hizmet edecekler. farz namazlar?n?z? k?lsan?z, k?lamad???n?z zaman kazâ etseniz, asker oldu?unuz için her bir saatiniz on saat ibâdet, husã»san hava askeri olanlar?n bir saati, otuz saat ibâdet sevab?n? kazand?r?r. yeter ki kalbinde ã®man nã»ru bulunsun ve ã®mân?n lâz?m? olan namaz? ã®fâ etsinâ? sözünü anlayamam???m...

sonuç olarak bence said nursi farz namaz?n baz? durumlarda! k?l?namayaca?? gibi bir fetva vermemi?tir...
kitapta yaz?yorsa da, vermemi?tir...
ya da orda vurgulanmak istenen daha farkl? bir durum vard?r...
ama özellikle fethullah hoca grubunun bu sözü kendilerine verilmi? bir kutlu izin olarak görmeleri ve göstermeleri konusundan kaynaklanan bir k?zg?nl???m oldu...
sonuçta da ortaya böyle bir durum ç?kt?...

verdi?im rahats?zl?ktan dolay? cümle alemden özür dilerim...

hadi görü?ürüz...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.