alıntı

alıntı yapılan kitaptaki alıntıyı alıntılamak: diyelim ki kazım damdagezer isimli birinin "kelaynak psikolojisine giriş" adlı kitabında thomas j banakomas adlı birinin "everything about baldmirrork" adlı kitabından güzel bir alıntı buldunuz ve çalışmanızda kullanmak istiyorsunuz. bunu dipnotta nasıl göstereceksiniz? öncelikle yapmanız gereken asıl kaynağa ulaşmak ve alıntının gerçek şeklini gerçekten görmektir. tercümenin kalitesizliği, alıntının metnin bütününden farklı yorumlanmış olması gibi meseleleri ancak böyle bertaraf edebilirsiniz. fakat diyelim ki asıl kaynağı gereken zamanda bulmanız mümkün değil. ya tez hazırlıyorsunuz ve süreniz dolmak üzere veya kongreye bildiri hazırlıyorsunuz ve 'deadline' yumurta-kapı ilişkisini hatırlatacak kadar yakın. alıntıyı kullanmaktan vaz geçebilirsiniz, ama yapmak istemediniz. şöyle bir dipnot verirsiniz: banakomas, thomas j., everything about baldmirrork, philadelphia 1948, s. 75, (aktaran: kazım damdagezer, kelaynak psikolojisine giriş, istanbul 1977, s. 48). çok makbul bir şey değildir, ama bu şekilde dürüstçe alıntıdan alıntı yaptığınızı belirtirseniz kesinlikle plagiarism sayılmaz. ama damdagezer hocanın çalışmasından hiç bahsetmez ve dipnotta sadece banakomas'tan bahsederseniz, o zaman bal gibi ve de nal gibi plagiarsim sayılabilir. atış serbesttir ve günah benden gitmiştir.
(sirkencubin, 24.03.2003 09:08)


alıntıdan alıntı yapılamayacak bir durum da asıl kaynağın arşiv belgesi olduğu durumdur. kazım damdagezer hocamız, kelaynak psikolojisine giriş adlı eserinde, kelaynaklar emininin kuşçubaşına yazdığı bir arizayı, başbakanlık osmanlı arşivinden bulup çıkarmak suretiyle kullanmış, bir kısmını da aynen iktibas etmiş olabilir. cengaver gibi atlayıp, arşivin yolunu bile bilmediğiniz halde, "b.o.a. cevdet tayriye, no. 1234" diye kaynak göstermeniz hiç hoş olmaz. hatta "aktaran" diye göstermeniz bile mümkün değildir, görmediğiniz arşiv belgesini kaynak gösteremezsiniz. çok sıkışırsanız yapacağınız şey alıntı yapmaktan vazgeçip, sadece bilgiyi kullanmak ve kaynak olarak da gördüğünüz çalışmadan başka bir şeyi refere etmemektir. kaynağınız o bilgiyi nereden almış, nasıl kullanmış bunlar ayrıdır, ama damdagezer hocanın kitabını yazarken kullandığı 648 kaynağın hepsini denetlemeniz söz konusu olmadığına göre, bilgiyi kullanır, kaynağınızı da paşa paşa belirtirsiniz. aksi hatalı olur ve tez, bildiri veya makalenizin ilgili kişilerce kabul edilip edilmeme ihtimali üzerinde -her nasılsa- rol oynamasa bile, yaptığınız plagiarism sayılmasa bile ayıptır, yazıktır; karizma yapacağım, alemlere uçacağım derken akademik ayar mağduru olmak da vardır işin içinde.
(sirkencubin, 24.03.2003 13:34)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.