ali ünal

--- al?nt? ---
?ran devriminden sonra (I: (B: Å?iilik) ) mevzuu beni çok me?gul etti. 5 y?l kadar ara?t?rd?m. Türkiyeâ??de Å?iili?i benim kadar etrafl?, her ?eyiyle iyi bilen yoktur. Çünkü kendi kaynaklar?ndan ara?t?rd?m, Sünni kaynaklardan de?il. Hoca Efendiyle ilk kar??la?mam?zda sordu?um â??ilkâ?? soru ?uydu. Hz. Ali efendimiz, Hz. Ebubekir efendimize niye 6 ay geç biat etti? Hoca Efendinin cevab? hiçbir yerde göremedi?im, bulamad???m çok ikna edici geldi. Demek ki Hocaefendiâ??de mükemmel ilim var.

--- al?nt? ---

EL CEVAP: (#4518936)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.