ahmed avni konuk

osmanlı'nın son dönemi ve erken cumhuriyet dönemlerinde yaşŸamışŸ* bir büyük mutasavvıf, bestekar, şŸair, şŸarih, postacı, dervişŸ... mesnevi şŸerhi ile bilinir, osmanlı döneminde günümüz türkçesine en yakın dille yazılmışŸ şŸerhin sahibidir. mesnevi şŸerhini 7 sene günde 4-5 saat çalışŸarak tamamlamışŸtır. ayrıca ibn-i arabi'nin füsusu-l hikem adlı kitabını da şŸerh etmişŸtir. tasavvuf adına bir şŸeyler öğŸrenmek isteyenlerin kesinlikle okuması gerekir. büyük bir klasik türk müziğŸi bestekarı olup dil keşŸÃ®de ve bend-i hisar adlı mürekkeb makamları icad etmişŸtir. (bkz: bir güzel insandır)