bazal metabolizma hızı

Günlük enerji tüketimi, faaliyete , yaşŸa , cinsiyete, ağŸırlığŸa, vücut iriliğŸine ve hormonal duruma bağŸlı olarak kişŸiler arasında değŸişŸiklikler gösteren hız.

Metabolizma hızı,kişŸinin son yemeğŸini yedikten en az 12 saat sonra tam dinlenme halinde uzanırken ve özel koşŸullar altında alınır. Bu koşŸullar altında kalbin çalışŸması soluk alıp vermek,sinir impulslarının iletimi vücut sıvılarının ve sıcaklık derecesinin sabit tutulması için enerji tüketilir. Herhangi bir besin almadan ve kas hareketi yapmadan sadece canlılığŸını korumak için tüketilen enerji miktarına bazal bozunma hızı denir.