asr suresi

iki satırlık bir suredir. bu satırlar sadra inseydi kafi idi der kimi irfan sahibi.
okuduğu kuran gırtlağında kalan benim gibilere söylenmiş kabul ediyorum.