gizli şirk

--- alıntı ---


--- alıntı ---
gizli şirki ise, “kişinin kendisini allah’tan ayrı bir varlık
olarak görmesi, hattâ kendisini karşısındaki kişi veya
kişilerden de ayrı bir varlık olarak görmesidir” diye
tanımlayabiliriz.

bu durumda, bu konuyu bilen kişiler hâriç, dünyadaki tüm
insanlarının gizli şirk içinde oldukları anlaşılır.
bugün dünyadaki sıkıntıların esas kaynağı da budur.
gizli şirkten kurtulmadıkça insanların bu dünyada mutlak
anlamda huzura ermeleri mümkün görünmemektedir.
bu konuyu daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse
şunları söyleyebiliriz:

1. biz allah’tan ayrı bir varlık değiliz.
2. biz (hâşâ) allah değiliz.
3. biz allah ile birlikteyiz.

bütün mesele allah ile birlikteliğin nasıl olduğunu
anlayabilmektir. bu birliktelik;
– yanyana bir birliktelik mi?
– içiçe bir birliktelik mi?
– veya başka bir şekilde birliktelik mi?

bu birliktelik, ahmet ile ahmet’in uzuvları arasındaki bir
birliktelik gibidir.
yukarıda söylediğimiz ifâdeleri burada şöyle
tekrarlayabiliriz:

1. ahmet’in eli ahmet’ten ayrı bir şey değildir.
2. ahmet’in eline ahmet diyemeyiz.
3. ahmet’in eli ahmet ile birliktedir.
ahmet ile ahmet’in bütün uzuvları için aynı şeyleri
söyleyebiliriz.--- alıntı ---


--- alıntı ---