hadislerin dinimizdeki hükmü üzerine *comün

öncelikle konu hakkında fazlaca eksiğim olduğu için fikir belirtmek yerine konuyu yüzeysel bir şekilde açarak siz yazarlara sunayım.

bu hususta benim gözlemlediğim iki görüş mevcut.

taraf bir; "tek hüküm koyucu kur'an'dır"
taraf iki; "peygamberimizde gayet emir ve yasak belirtebilir"

taraf bir peygamber kavramının içinde 3 unsurun varlığını işaret eder. elçi, resul ve nebi. elçi seçilmiş aracıdır, nakledicidir. resul aktarılanı eksiksiz ve fazlasız bildirendir, bildirilen ise Allah'ın sözleri, ayetlerdir. nebi ise elçilik ve resulluk görevlerinin ifa edilmediği zamanlardaki vasıftır.

bu görüş nebilerin ismet sıfatına dahil olmadığını söylerler. buna delilende
tahrim suresi birinci ayetteki geçen "ey nebî! zevcelerinin rızasını arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? ve Allah; gafur’dur, rahîm’dir." ifadelerini gösterirler. hz. muhammed (s.a.v), hanımları arasındaki kıskançlığı ve fitneyi örtmek için kokusu ağır bir gıdayı bir daha yememeye yemin ettiği zaman inen bu ayette geçen "ey nebi" seslenişi, nebilerinde pekala hata yapabileceğinin göstergesidir. hataya meyilli bir kulun her davranışı ise hüküm belirtemez.

not: kur'an'da "peygamber" kelimesi geçmez. dilimize çeviri yoluyla farsçadan geçmiştir. Allah, muhatap alırken taraf birin belirttiği 3 sıfatı kullanmıştır.

yukarıdaki kıssaya benzeyen bir çok kıssada delilen savunularak bu görüş ortaya çıkmıştır.

taraf iki buna karşı çıkar. kur'an'da muhkem ve müteşabih ayetlerin olduğu ali imran suresi 7. ayette belirtilmiştir. bunların içlerinde müteşabih -mealen yoruma açık- olan ayetleri hz. muhammed (s.a.v) bizlere açıklar ve bize doğru yolu gösterir der. hadislerin, yani söz, tutum ve davranışların tümünün bir kural olduğunu söyler. bunu da necm suresi 3. ayette geçen "o, hevasından konuşmaz" ayetiyle delillendirir.

not: ayette doğrudan zamir kullanılmış, taraf birin belirttiği sıfatlara yer verilmemiştir.

şimdi üstadlar...

çokta uzun olmaması için görüşlerin sunduğu daha nice argümanı eklemedim ama iki tarafında ortaya koyduğu çok güzel deliller mevcut.

konu hakkında meraklı kafaları, bilgiye sahip olanları, görüş belirtmek isteyenleri sahneye alalım. zira konu hepimiz için önemli. kelamınıza kuvvet vesselam.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.