devletin terörist öldürmeye hakkı yoktur

“halkın güvenliğini tehdit eden, otoriteleri etkilemeye yönelik, halkı terörize eden, vatandaşlara, kamu personeline ve yöneticilere yönelik şiddet kullanma veya tehdit oluşturmaya yönelik her türlü yasadışı olan ve cezai müeyyidesi bulunan fiillerin işlenmesi”. *

avrupa birliği de terörle mücadelede üye devletler arasında tekdüzeliği sağlamak ve terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek için bir “çerçeve karar” almıştır. buna göre:

“her üye devlet, kendi ulusal hukukuna göre tanımlanmış olan doğaları ve bağlamları gereği halkı ciddi şekilde sindirme veya bir devleti veya uluslararası örgütü bir eylemi islemeye veya islemekten kaçınmaya gayri meşru olarak zorlama veya bir ülkenin veya uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, ekonomik veya sosyal yapılarını ciddi şekilde istikrarsızlaştırma veya yıkma amacıyla islenen bir ülkeye veya uluslararası örgüte ciddi şekilde zarar verebilecek olan aşağıda (a) dan (i) ye kadarki fıkralarda belirtilen kasti eylemlerin terörist suçlar olarak sayılmasının sağlanması için gereken önlemleri alacaktır:

(a) ölüme sebebiyet verebilecek şekilde bir kişinin yaşamına saldırılar;

(b) bir kişinin fiziksel bütünlüğüne saldırılar;

(c) adam kaçırma ya da rehin alma;

(d) devlet ya da kamu imkanlarını, tasıma sistemlerini, bilgi sistemi de dahil olmak üzere altyapı imkanlarını, kıta sahanlığı üzerindeki sabit platformları, insan yaşamını tehlikeye atma veya büyük ekonomik kayba yol açma ihtimalinde kamusal mekanı veya özel mülkiyeti geniş çaplı yok etmeye neden olma;

(e) uçaklar, gemiler ya da başka insan ve mal nakil araçlarını kaçırma;

(f) nükleer, biyolojik ya da kimyasal silahları ya da silah ve patlayıcıları üretme, bulundurma, edinme, nakil, sağlama ya da kullanma ile biyolojik ve kimyasal silahlara yönelik araştırma ve geliştirme;

(g) insan hayatını tehlikeye atacak şekilde tehlikeli maddeleri ortama salma ya da yangın, sel baskını veya patlamalara neden olma;

(h) insan hayatını tehlikeye atacak şekilde su, enerji veya diğer temel doğal kaynakların sunulmasına müdahale etme ya da bunu engelleme; (i) (a)’dan (h);ye kadarki fıkralarda sıralanan eylemlerden birini isleme tehdidinde bulunmak.”

uluslararası hukuka göre, yukarıda bahsi geçen maddeleri ihlal eden veya etmeye niyet edenler hakkında, her türlü silahlı mücadele yasaldır...

avrupa insan hakları mahkemesine göre, bu eylemleri gerçekleştirmese ancak gerçekleştirmek için fiili olarak harekete geçen elinde silah bulunan her kişi terörle mücadele kapsamına girer. yani ben eylem yapmadım, elimdeki silah değil çiçek gibi komik bir savunmayı kabul etmiyor. o yüzdendir ki, pkk terör örgütü ölen elamanları için ahim'e başvuramıyor, aileleri dahi başvuramıyor...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.