bilmek

1. Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.
2. Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak.
3. Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek.
4. Tanımak, hatırlamak.
5. Sanmak, varsaymak, farz etmek.
6. Sorumlu tutmak.
7. İnanmak.
8. İşine gelmek, uygun bulmak.
9. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur.
10. Saymak.
*