divan edebiyatından seçme beyitler

#edebiyat 

saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
...

yâ habîballah yâ hayre'l beşer müştakunam
eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su
...

umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.