kişinin eleştiride bulunacağı konuda eleştireceği kişiden iyi olması gerekliliği

#edebiyat  #yaşam 

batı düşüncesinde fikrin orijinalliği ve doğruluğu üzerinde durulur ve pragmatist bir şekilde ortaya koyduğu doğrular icabında zenginlik olarak görülür ve kullanılabilirken daha çok kadim bilgilere ve doğuya has düşünce biçiminde söyleyenin kim olduğu ve düşünce davranış tutarlılığı daha çok önen arz eder ve davranışla uyuşmayan bilgi çoğu zaman çöp mesabesinde kabul edilir. belki bu kadar keskin bir fark yoksa da ortaya konulan fikirde yoğunlaşılma biçimi olarak bu yönelimlerin olduğu söylenebilir.

söyleyenin ne olduğu söylenene karşı argüman üretemeyip sadece kişinin kimliği öne çıkarılarak savuşturulabilir ve belki orijinal bir düşünüş biçimi yadsınmış olur ve yahut düşünce davranış tutarlılığı olmayan bilgiden hikmet ve tesir doğmaz da salt pragmatist bir dünya tasavvuru doğabilir.

bu durumda hemen eklektik yaklaşıp bu ikisini uzlaştıralım. kolay olan budur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.