1 temmuz 2018 istanbul lgbt onur yürüyüşü

--- alıntı ---

başsavcı kararında, 5253 sayılı dernekler kanunu nun, ab siyasi kriterleri, katılım ortaklığı belgesi, avrupa insan hakları sözleşmesi ve taraf olunan uluslararası insan hakları sözleşmeleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. kararda akp nin ab ye uyum çerçevesinde hazırladığı son türk ceza kanunu na atıfta bulunularak "yeni tck nın yapılandırılmasında ?cinsel yönelim ayrımcılığının tartışıldığı bir dönemde, eşcinsel olmak ahlâksız olmak anlamına gelmez. aslolan tüm ahlâk bilimleriyle uğraşanların ortak birleştikleri nokta olan insan iradesinin hür olması gerektiğidir" denildi. ankara ankara cumhuriyet başsavcılığı, kaos gay ve lezbiyen kültürel araştırma ve dayanışma derneği‘nin adında ve tüzüğünde ahlaka aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle, derneğe kapatma davası açılmasına yer olmadığına karar verdi. basın savcısı kürşat kayral, ankara valiliği‘nin derneğin adında ve tüzüğünde ahlaka aykırılık bulunduğu iddiasıyla derneğe kapatma davası açılması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. kararda, 5253 sayılı dernekler kanunu‘nun, ab siyasi kriterleri, katılım ortaklığı belgesi, avrupa insan hakları sözleşmesi ve taraf olunan uluslararası insan hakları sözleşmeleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. yasanın temel felsefesinin derneğin özeline girmemek, resmi makamların veya kamuoyunun gözetiminden uzak serbestçe etkinlikte bulunmasını sağlamak olduğu anlatılan kararda, ‘‘yasa, devletin derneklere karşı baskıcı değil, kollayıcı tavrını göstermesi usulüne göre yapılandırıldı‘‘ denildi. uluslararası sözleşmelere ve birleşmiş milletler insan hakları evrensel beyannamesi‘ne atıf yapılan kararda, eşcinsellik de irdelendi. cinsel işlev bozukluklarının genel olarak ahlaki bozulmanınbir sonucu olarak düşünüldüğü, ancak amerikan psikiyatri birliği tarafından ‘‘başlı başına bir bozukluk‘‘ olarak ele alınmadığı ve eşcinselliğin spesifik olarak tanımlanmadığı kaydedildi. ‘‘lezbiyen‘‘ ve ‘‘gay‘‘ kelimelerinin günlük hayatta ve bilimsel araştırmalarda rahatlıkla kullanıldığına işaret edilen kararda, ‘‘bu kavramlar, toplumlara göre değişir. yeni tck‘nın yapılandırılmasında ‘cinsel yönelim ayrımcılığının‘ tartışıldığı bir dönemde, eşcinsel olmak ahlaksız olmak anlamına gelmez. aslolan tüm ahlak bilimleriyle uğraşanların ortak birleştikleri nokta olan insan iradesinin hür olması gerektiğidir‘‘ denildi. kararda, derneğin adında ve 23 maddeden oluşan amaç bölümünde ahlak dışı olarak tanımlanabilecek bir husus bulunmadığı ifade edilerek, uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak derneğin kapatılması talebiyle kamusal dava açılmasına gerek olmadığı kaydedildi.

--- alıntı ---

kendilerini süper müslüman görüp karşı tarafı din dışı ilan etmekte beis görmeyen akp putperestlerine bir hatırlartma : ab uyum yasaları olmadan önce hiçbir parti bu hakkı onlara vermemişti. ahlaksızlığı meşrulaştıran ab diye yanıp tutuşan sizin partiniz. mahmud efendi über evliya lütfen bu lut kavmine yol veren sapıklara da bir çift söz et de millet görsün bakalım ? her zaman dediğim gibi bunların derdi islamın ihyası değil burada şurada ve her yerde akpyi din adına savunan ahmakların ne yaptığından haberi bile yok .

bulabilirsem resmini koyarım akpnin geçmiş yıllardaki seçim broşürlerinde lgbt verilen haklardan övünülüyordu .bunlara istediğimiz kadar kızalım yasal bir iş yapıyorlar ve onlara yolu açan kendini hilafet makamı zannedenler. acı gerçekler burada sona erdi herkese iyi uykular ...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.