izzettin hümayi elçioğlu

(1875-1950)

türk mûsikisi muallimi, bestekâr ve zâkirbaşı.

istanbul fatih’te nişanca mahallesinde doğdu. babası, aynı semtteki bülbülcüzâde tekkesi şeyhlerinden hâfız ahmed şemseddin, annesi kamer hanım’dır. ilk öğreniminden sonra girdiği hırkaişerif’teki atay rüşdiyesi’ni bitirerek çemberlitaş idâdîsi’nde tahsiline devam etti. oradan mezun olduktan sonra dahiliye nezâreti mektûbî kalemi’nde göreve başladı. bu arada adliye nezâreti’nde de çalıştı. yirmi yıl kadar bâbıâli’de görev yaptıktan sonra muallimlik mesleğine geçti. uzun yıllar üsküdar, kabataş, davutpaşa ve gelenbevi liseleriyle diğer bazı orta öğretim kurumlarında çalıştıktan sonra onaltıncı ilk mektep mûsiki muallimi iken emekliye ayrıldı. 3 ekim 1950 tarihinde fatih’te vefat etti ve edirnekapı surları dışındaki mezarlığa defnedildi.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.