kamu işletmeciliği

1980'li yıllarda önerilmiş, verimliliği sağlamak için kamu sektörünü özel sektör gibi sevk ve idare etme amacı taşıyan kamu yönetimi yaklaşımıdır. gavurlar buna new public management demişler. bu yaklaşıma göre kamu idareleri özel şirket gibi yönetilir. kurumların başındaki kişiler teorik bilgi sahibi ve alanında tecrübeli kişilerdir. meslek memurluğu gibi göreve başlayıp emekli olana kadar görevlerini sürdürmezler. memur yasaları ile koruma altına alınmış da değillerdir. sınırlı süreyle görev yaparlar, verimlilik sağlayamazlarsa şutlanırlar.

ne var ki bu yaklaşım bilhassa merkezi yönetimin güçlü olduğu türkiye gibi ülkelerde kabul görmedi. öncelikle yerel yönetimlerde kamu işletmeciliği mantığı yerleşti. türkiye'de de tabii ki. daha sonraları ise merkezi yönetimlere de sirayet etti. bu bir süreçtir ve aşama aşama yol alınır. ancak türkiye'de bir anda kamu işletmeciliği sistemi benimsenmiş gibi gözüküyor. seçimin ardından çıkarılan kararnameler gösteriyor ki zaman içinde devlet, özel işletme gibi yönetilecek.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.