bir insanı tanımak için bir başka insana ihtiyaç vardır

önce kendi kıyas ve karşılaştırma yeteneğimizle yeni bakış açıları geliştirir, başkaları üzerinden hedefteki kişiye teşhis koyarız. tanımak istediğimiz kişinin özelliklerinin farkına varmak ancak bir başka insanda tam tersini keşfetmekle mümkündür.