şair

“O şairlere gelince, onların peşinden gidenler de hayalperestlerdir.

Görmüyor musun onlar her vadide gözü kapalı dolaşırlar,

Hem de yapmayacakları şeyleri söylerler.” (Şuarâ, 26/224-226)

“Şiirin bir kısmı bil­geliktir, hikmettir.” (Buharî, Edeb 90)