sekülerizmin hala kadın fıtratını anlayamaması

sekülerizm nedir? soruysuyla başlayalım.

sekülerizm, dünyevi işlerin, rasyonel, akılcı çerçeveden ele alındığı düşünce sistemidir. sekülerizm savında toplumsal hayat dini, uhrevi kaidelere göre değil, dünyevi ve rasyonel hayata uygun şekilde düzenlenmelidir. sekülerizm iki temel kaide üzerine inşa edilmiştir.

1- devlet dinsel kurumlardan kat'i bir biçimde ayrıdır.

2- farklı dinler ve inanışlardan olan kişiler kanun önünde eşit olarak değerlendirilir.

şimdi bu kısa bilgiler ışığında, toplumsal hayatın normları üzerine gelişmiş bir düşünce sisteminin neden kadının fıtratını anlamak gibi özel bir görevi olsun? ve neden "hala" bunu yapmadığı için eleştirilsin? mesela erkek fıtratına çok mu uygun bu ideoloji? yahut ideolojilerin fıtrat anlamak gibi bir yükümlülüğü mü var?

totalitarizm anlıyor mu kadın fıtratından? peki popülarizm? o bir üstat mı kadın doğasını idrak etmede?
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.