asr suresi

müslümanların ezberlediği ve fakat idrak edemediği. (ben dahil)
zamana yemin eden bir yaratıcı var, hikmeti kıldan incedir şüphesiz. insan hüsranda üstelik. en çok da arapçasını ezbere bilenler hüsrandayız bence. okuyup okuyup zerre nasip alamıyoruz.

o kadar ve öylesine hüsrandayız ki çok basit bir konuda, çok kırılgan bir konuda, çok önemli bir konuda çeşitli çeşitli her konularda nefsimizle şirk koşuyoruz. diyebiliyoruz ki; şu şu şu şöyledir, bunlar şöyle kimselerdir, aksini iddia eden beni karşısında bulur, meydan okuyorum. ha-ha. insan işte aczinin hiç farkında olmadığı bu aşırılıkları anında en çok hüsrandadır. aksini iddia edenlere meydan okurken, en çok ben bilirim derken ne kadar zavallıdır.