müşteri her zaman haklıdır

önermenin katmerlisi şöyle ifade edilmiş.

"Birinci kural müşteri daima haklıdır, ikinci kural, müşterinin haksız olduğu durumlarda birinci kural geçerlidir."