insan neden yalan söyler

Hakikat ağırdır, ciddidir, zihnen kavranır kalben içselleştirilir.
Yalan hızlıdır, tüy kadar hafiftir, lakayttır, yüzeysel ve günü kurtarıcıdır. Herkes yalandan nefret eder yalancıktan. velhasıl serencamından korkan herkes yalanı melce olarak görür.

[alıntı] “Felsefenin en önemli bölümü kuralların uygulanmasını anlatan bölümdür. Mesela: Hiç yalan söylememeli. Felsefenin ikinci bölümü bunun ispatını içerir: Niçin yalan söylememeli? Üçüncü bölüm ise, bu kanıtlama biçiminin kurallarını ve yöntemlerini anlatır. Üçüncü ikinci için, ikinci de birinci içindir. Fakat önemli olan birinci bölümdür., orada durmak gerekir: yalan söylememek lazım! Genellikle bu düzeni tersine çevirir ve yalnızca üçüncüye önem veririz, sorun burada. Bütün çabamız, bütün incelemelerimiz üçüncüsü içindir. Birinciyi, yani uygulama bölümünü unuturuz. Böylece, gerekince yalan söylemekten çekinmeyiz, ama niçin yalan söylemememiz gerektiğini her zaman ispata hazırızdır.” EPİKTOTES[/alıntı]