türkçe dili ile imtihan

anadilimiz olduğu için tam olarak farkında olamıyoruz ama türkçe gerçekten öğrenmesi zor bir dil. şahıs eklerini, türkçedeki tüm kip ve zaman ekleriyle beraber kullanmayı öğrenmek herhalde uzun zaman alırdı. bir de bunun yanına türkçenin farklı sözdizimlerine imkan veren yapısını koyunca işler daha da karmaşıklaşıyor. yardımcı fiiller ve bunlarla oluşturulan birleşik fiillerin çokluğu, birleşik zamanlı çekimler, eşsesli kelimelerin arapça-farsça-türkçe etkileşimi sebebiyle çokluğu... bunları düşününce insan türkçeyi sonradan öğrenmek zorunda kalmadığına şükrediyor. biz yapım eklerinin dildeki ağırlığının çok farkında değiliz ama sonradan öğrenen birisi için tam yazın ikindi vakti mecidiyeköy ortamı var orada. düşündükçe bunaldım, burada sonlandırıyorum.