defender of the faith

İnancın savunucusu anlamına gelen unvandır. İlk defa İngiltere kralı 8. henry'ye martin luther'in faaliyetlerine karşı katolik kilisesini koruyan yazılarından dolayı verilmiştir.

Tabi sonrasında bazı manitacılık işlerinden dolayı * kiliseye savaş açıp protestanlığı seçince söz konusu unvan kendisine parlamento tarafından verilmiştir. Hali hazırda İngiltere kral ve kraliçeleri bu unvanı kullanmaktadırlar.