bencil insanların genel özellikleri

Tutundukları tavır ve davranışların bencilce olduğunu düşünmemeleri. Üstelik çevrelerinde gördükleri kendi bencil davranışlarının yanında esamesi okunmayacak kişileri çok bencil diye etiketlemeleri. Onların bencilliklerine boyun eğmeyen herkes çok bencil.