blitz oyun

ingiliz dilinde ''hızlı saldırı'', ''yıldırım harekatı'', ''ani baskın'' gibi manalara gelen blitz ifadesinin uygun görüldüğü bu satranç tarzında taraflara azami 5-10 dakika verilir.