kendine iyi gelmek

râsih diyor ya;

"Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr,
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne"
işte kendine gelmek üzere olan insanda hâsıl olunca mihman, ben mefhumu kendince yazılmıyor Mihriban.

-aslında geleyim, ne olursam olayım kendime iyi geleyim...