Bir kokunun seni bir ana götürmesi

Hafıza ve kokunun doğrudan ilişkisi hasebiyledir. Kokuyla ilgili uyarıcılar beyindeki diğer uyarıcaların toplandığı merkez olan talamusa uğramadan doğrudan koku soğanı adı verilen ve beynin hafıza merkezi hipokampusun yanında yer alan bölgeye iletilir. Koku da diğer uyarıcılar gibi bir imge olsa da görme, dokunma gibi veri girdilerinin aksine talamusa uğramadığı için kokuyu isimlendirmek, kısaca dil ile ifade etmek zordur. Fakat daha fazla işlem gören diğer verilerin aksine bu duyu ile ilişkili anıyı daha canlı bir biçimde yaşayabiliriz. Beynin neden uyarıcıları bilince imge halinde getirdiği ise hâlâ muamma.