midyenin haram olması

Hiçbir mezhepte haram kabul edilmez. Yalnızca İmam hanefi mekruh demiştir o da haram manasına gelmez. Yersin yemezsin takva meselesidir ama ben bir hanefi olarak hem yer hem yediririm.

#7007797
Ayrıca bir şeyin haram olması için kuranda 'direkt' belirtilmesine de gerek yoktur. Sünnet, Kıyas, içtihad da haramı belirleyebilir. Bilmediğimiz konularda çok da yorum yapmamak lazımdır.