8 mart dünya kadınlar günü

esasen sosyalist bir tavırla belirlenen gün olup tam adı 8 mart dünya emekçi kadınlar günü'dür. maalesef pek çok şey gibi bu da iğdiş edilerek kapitalizm tarafından bir tüketim ve sömürü vasıtası haline getirildi. her kadının ev kadını dahi olsa bir emekçi olduğu gerçeğinden yola çıkarsak elbette 8 mart tüm kadınların günüdür ve her kadın bir emekçidir. kadınlar bulunduğumuz toplumda hakettikleri yeri alabiliyorlar mı yoksa milyonlarca yıllık tarihsel süreçte hala bir meta olarak mı görülüyorlar ? maalesef ilkini söylemek pek mümkün değil.