şair

İslam öncesi Araplar'da şair, ''tabiat üstü bir varlık tarafından sahip olunmuş (hükmü altına girmiş) kişi'' demekti. Onlara göre bu varlık vecd halindeki kişiye geçici olarak sahip olur, onun ağzından çoğunlukla beyitler şeklinde, normal haldeki insanın söyleyemeyeceği heyecan veren kelimeler söylerdi.

-alıntıdır-