küsmek

Küsmek ya da günümüzün tabiriyle adam silmek falan resmen küçümsüyorum, çocukça bir şey. Konuşamayanların, sindiremeyenlerin yapabildiği. Kişi seviye ölçer eylemi. Küsmekmiş.