şakile

اَلشَّاكِلَةُ şâkile: “tabiat, fıtrat, âdet, din, ahlak, seciye, karakter, niyet, mizaç” gibi manaları vardır. Bu manaları en iyi isra suresi 84 ile anlarız. Bu ayeti kerime de geçmektedir:

" Kul kullun ya’melu ‘alâ şâkiletihi ferabbukum a’lemu bimen huve ehdâ sebîlâ"
Anlamı: "De ki: “Herkes fıtrat ve mizacına göre amel eder. Fakat kimin daha doğru bir yolda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir." detaylı anlatımı için ayeti kerimeye tıklayın.