aileyle yaşamak

Faydalı yanları da var, anlaşmazlığın oluştuğu halleri de var. Ama her hâlükarda birliğin, dayanışmanın güzelliği de insana ayrı bir his veriyor. Aklî ve kalbî melekeleri sıhhatli olan, hikemî ve ilmî sohbetlerle müzeyyen ve münevver bir aile ortamında birarada yaşamak gibisi. Hem sırtınız yere gelmez, hem maddi külfetler bir yazılı metin olmaksızın , gönülden gelen bir niyetle pey edilir. Bütçenizin geri kalan kısmı size ait olur. Kira derdinden uzak olursunuz. Hem toplumun şerli kesiminden muhafaza olursunuz. Babanızdan tamir tadilat, annenizden yemek ve temizlik öğrenirsiniz. Sadece bununla da kalmaz öğrendikleriniz. Bağ bahçe işlerinde de hüner sahibi olursunuz. Sorumluluk bilincini de bilhassa ahlâkî meselelerde içselleştirir, hakkaniyetli, hamiyetperver ve faydalı olmak için çaba sarfedersiniz.